Før man tar en viktig beslutning bør man alltid skrive en ærlig liste over fordeler og ulemper. Denne ble skrevet før jeg bestemte meg for å delta i prosjektet.