Nå er ikke Kvarteret en studentforening i ordets rette forstand. Kvarteret er kulturhuset vårt. Det er der vi går for å henge, for å få gratis kaffe og god mat, for å se og høre og føle alt som skjer i studentmiljøet. Uten Kvarteret ville det vært et kaldt og vått liv som Bergensstudent.

Samtidig er det Kvarteret som sjenker oss. I motsetning til for eksempel ASF eller Samfunnet, hvis kjernevirksomhet er, henholdsvis, underholdning og meningsutveksling, er Kvarterets virksomhet mye tettere knyttet opp til salg av alkohol (nå må dere unnskylde lange, kronglete setninger – jeg har sittet 8 timer på lesesalen og snart skrevet 1500 ord om føydalisme, med det gode språket som offer). Derfor må man jo tenke mer på hvilken rolle alkohol skal spille for foreningen også.

Uansett, det er det jeg har snakket med Arne om. Litt om hva han tenker om drikkekulturen i studentmiljøet, og litt hva jeg fant interessant der og da.

Musikk: «Time has changed us» med Unnveig Aas. Høres her!