Antonin Artaud inntok opium og var ellers splitter pine gal. Ikke noe viser dette bedre enn «Blodsprut».

(Taushet. Og i tausheten begynner med støy, som fra et spinnende hjul)

Den unge mann
Jeg elsker deg, og alt er godt

Piken
((Med hastig, skjelvende stemme) Du elsker meg og alt er godt.

Den Unge mann
(Saktere) Jeg elsker deg og alt er godt

Piken
(Ennå lavere) Du elsker meg og alt er godt

Den unge mann
(Vender seg plutselig bort) Jeg elsker deg
Taushet

Den unge mann
Se på meg!

Piken
( I samme ærend, ser på ham) Sånn!

Den unge mann
(Med en opphisset skringende tone) Jeg elsker deg, jeg er stod, jeg er lysende, jeg er oppfyllt, jeg er tett!

Den unge piken
(I samme skringende tone) Vi elsker hverandre

(Stillhet. lyd som fra et stort spinnende hjul, som vinden blåser i. En brandstorm kommer inn mellom de to. I samme øyeblikk støter to stjerner sammen. og en rekke lemmer av kjøtt faller av. Så føtter og hender, skalper, masker, søyler, portaler, templer og destilleringskobler flater langsommere og langsommere som faldt det gjennom rommet, så tre skorpioner den ene etter den andre og til slutt et frø og en skarabe som lander med en kvalmende langsomhet som gir støt i hjertekulen.)

Den unge mann
(
Roper så høyt han kan) Himmelen blir skør (Han ser opp mot himmelen) La oss flykte. (Skubber piken foran seg.)

(En ridder i enormt middelalder rustning trær inn fulgt av en amme, som støtter sine bryster med hendene, forde hennes barn er så svumlende)

Ridderen
La dine patter være, og stikk meg mine aviser

Ammen
(
Utstøter et skarpt skrik) ) Oh! Åh! Oh!