Forklaring:
Blå linje: Promillen din som en funksjon av antall pils og tid
Rød strek: Hvordan kroppen din har det
Grønn linje: Tangerer funksjonen av hvordan kroppen din har det på maks
Rød stiplet linje: Alternativ utvikling av kvelden

Du kommer på vors kl 20.00, setter deg ned i sofaen, jekker pils nummer 1 og legger ut om hvor langt du løp på tredemølla i dag.  Du føler deg bra.

Punk A: Du er på pils nummer 4, du snakker livlig om ferieplanene dine mens du fistpumper til Levels med Avicii. Du har vorset i din hule hånd og formen er på topp. Som vi ser på grafen har du nå tilpasset deg på punktet som gir deg maks nytte. Teori om at vi mennesker er rasjonelle vil påstå at vi nå tilpasser oss her, det vil si at inntaket av øl etter dette tidspunktet vil være moderat for å ikke bevege oss til høyre på den røde linjen, men følge den stiplede røde linjen, for til slutt og sitte i taxien hjem fra byen smilende glad mens du nynner til Optimist av Jahn Teigen.

Min innsamlede empiri viser at man ikke tilpasser seg i punkt A, men ofte fortsetter helt til punk B hvor man ikke har det så greit lenger, og du til slutt skjærer X aksen, og den pilsen du hadde konsumert tidligere kommer opp igjen som negativt konsum.

Så hvis du nestegang lurer på hva du skal svare på når noen spør deg om hvorfor du roer ned drikkingen litt, er det fordi du ønsker og være en rasjonell utgave av homo economicus.