Med en regnbue blir det straks litt lettere å hoppe fra en 84m høy bru…NOT!